โครงการ เดอะ เดคโค่ หนองตะพาน


โครงการ เดอะ เดคโค่ หนองตะพาน

บ้านเดี่ยวชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ  บนพื้นที่ เริ่มต้น 70 ตารางวา

บ้านเดี่ยวชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ  บนพื้นที่ เริ่มต้น 50 ตารางวา

ทาวน์โฮม          2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ  บนพื้นที่ เริ่มต้น  22 ตารางวา